The Excessively Hastening Blubber - All You Need Is An Alteregox And A Dream.

Spännande utbildning

Var på en brandkurs åt jobbet idag. Vi fick lära oss att göra mun mot mun metoden på en docka och vi fick lära oss att släcka en eld på en annan docka. Roligt att göra under en kurs men man blir ju nästan sjuk om man tnker på att det någonsin behövts för en verklig person. Vilka hjältar som arbetar med det här! Vi fick också lära oss skillnaden mellan de olika släckningsmetoderna som till exempel brandgaskylning och ytkylning och hur viktigt det är för dem att alla rum å ett arbete har information om eventuellt farligt gods.